• Vi tänker lite annorlunda

     
    Vi tänker lite annorlunda. När det gäller IT.
    Vi tänker i första hand på människan och hur största möjliga
    affärsnytta skapas. Då hittar vi också nycklarna till hur en
    smart behovsanpassad IT-lösning bör se ut.

IT i vård och omsorg

Institutioner inom vård och omsorg är komplexa miljöer som kräver att vårdpersonal inom såväl landsting som hos privata vårdgivare ska kunna hantera patienter och många olika journalsystem effektivt och med hög säkerhet. Ett fungerande system för patientjournaler är livsviktigt där rätt vårdpersonal kan få tag på rätt information om en patient, oavsett var i landet patienten har blivit inskriven.

 

Journalsystem i komplex miljö

I dag finns det en uppsjö av journalsystem som måste kunna samspela oavsett om det råkar vara landstinget eller den privata vårdgivaren som handhar ärendet.

Grundbulten hanterar sjukvårdens komplexa arbetsmiljö med många olika journalsystem och med högt ställda krav från involverade aktörer. Grundbulten har bland annat erfarenhet av att arbeta med följande journalsystem: Cosmic, Galactic, Skalpell och Take Care. 

 

Hög driftsäkerhet och snabb support

En kritisk faktor för patientsäkerheten är att journalsystem alltid måste kunna fungera utan avbrott för att exempelvis kunna hämta recept, röntgensvar och provresultat. Grundbulten har en mycket hög driftsäkerhet och är erkänt duktiga på service och support.

Om du vill veta mer om hur Grundbulten kan stödja er verksamhet, kontakta oss så berättar vi mer.