• Att tänka nytt - och lite gammalt

   
  Våra kunder ser ofta en utmaning i att utveckla en innovativ
  IT-miljö och samtidigt kunna hantera befintlig IT-struktur.
  Vi tänker på dina behov och vad som är mest kostnadseffektivt
  kontra nytta.
  Det innebär ofta att fungerande delar av din IT-struktur kan finnas
  kvar samtidigt som vi adderar nya överensstämmande lösningar. 

IT- och digital kompetens i skolan

 

IT är ett konkurrensmedel – vi vet hur IT bidrar till att skapa en attraktiv och kostnadseffektiv skola.

 

Skolan genomgår stora förändringar. Det som förr var whiteboard, anslagstavla och lärarledda lektioner är nu Internet, Wi-fi, och interaktiva självstudier. En ny värld i det pedagogiska lärandet.

 

Framväxten av IT-lösningar släpar fortfarande efter i skolan i jämförelse med andra offentliga samhällsinstitutioner. Och IT-mognaden varierar också kraftigt mellan skolor, kommun och lärarkår. Det har bland annat fått till följd att en hel del dyrköpta läxor har gjorts. Exempelvis i form av för hastigt installerade IT-system som snabbt blivit underdimensionerande med låg flexibilitet som följd.

 

Många skolor saknar även en övergripande strategi för användning av IT i det pedagogiska arbetet. IT i undervisningen blir även ofta en fråga som beror på den enskilde lärarens intresse. Den ojämna tillgången till utrustning och bristen på övergripande IT-strategier gör ofta även att både omfattningen och kvaliteten på den pedagogiska IT-användningen blir ojämn.

 

Vi kan erbjuda IT-lösningar som effektiviserar lärarens arbetstid och som ger skoleleven bättre förutsättningar för ett pedagogiskt lärande med IT som verktyg.

 

Kontakta oss så kan vi berätta mer.

 

Kundcase: Mikaelskolan

Kundcase: Tibble gymnasium