• Vi tänker lite annorlunda

   
  Vi tänker lite annorlunda. När det gäller IT.
  Vi tänker i första hand på människan och hur största möjliga
  affärsnytta skapas. Då hittar vi också nycklarna till hur en
  smart behovsanpassad IT-lösning bör se ut.

Case: Tibble gymnasium


"Knappt inga driftstörningar och hjälp med upphandling för fiber"

Hans Byström, lärare, IT- och ekonomiansvarig, Tibble gymnasium och Täby friskola.

 

Uppdraget

Tibble gymnasium såldes 2007 till det privata Tibble Fristående gymnasium som numera ägs av 40 personer anställda på skolan. Tibble gymnasium och Täby Friskola ingår i en koncern med åtta skolor. Hans Byström, lärare, IT- och ekonomiansvarig var med från starten och är kontaktperson för Grundbulten.


– De driftar hela vårt system. Det är ett ganska omfattande system, omkring 600 datorer, 5 servrar, 49 trådlösa accesspunkter och nätverk för 2000 användare.  De sköter konton, Exchange- och filservern. Jag och två personer till här hanterar endast support av datorer, skrivare och programvaror.

Genomförande

– Vi har ett avtal att de kommer när de behövs och vi har haft väldigt få driftstörningar. De är också med och genomför nya installationer och har varit med i hela processen att ansluta de 8 skolorna till ett gemensamt nätverk. De hjälpte oss vid upphandlingen av fiberlänkarna och med att få in fibern i våra åtta fastigheter.

 

Samarbete

– Vi har haft väldigt få avbrott, och det är därför vi fortsätter. De är kunniga och det är lätt att kommunicera med dem. Tre av oss här är ganska datakunniga, men de kan förklara så bra att även andra här förstår vad de menar, och det är det ganska få IT-experter som kan.


Kalla fakta

Grundbulten har totalansvar för drift och support av IT-miljön, exklusive PC.

It-miljön består av:

 

 • Servrar placerade hos Grundbulten
  • Windows Server för AD/Kontodatabas
  • Microsoft Exchange för e-post
 • Lokalt placerad Windows Server för fil, print och backup
 • Lokalt placerad Windows Server för mobil app
 • Lokalt placerad nätverksutrustning som
  • Brandvägg, Fortigate
  • Trådlöst nätverk, Aruba med 49 accesspunkter för 8 skolor