• Vi tänker lite annorlunda

     
    Vi tänker lite annorlunda. När det gäller IT.
    Vi tänker i första hand på människan och hur största möjliga
    affärsnytta skapas. Då hittar vi också nycklarna till hur en
    smart behovsanpassad IT-lösning bör se ut.

Vilka IT-behov har du?

 

1. Vi vill hantera IT-miljön helt själva – men vill ha råd och stöd på vägen
 
Sannolikt driver ni en mindre verksamhet och vill ha helt eget ansvar för IT-miljö och drift. – Grundbulten stödjer er med rådgivning och IT-strategi, kanske ska ni jobba ”i molnet”?
 
2. Vi vill överlämna driftsäkerhet och service till en partner
 
Ni driver förmodligen en komplex verksamhet och vill lämna driftsäkerhet och service till en trygg partner för att kunna fokusera på er kärnverksamhet. – Grundbulten har service och support i toppklass och inställelsetid på fyra timmar
 
3. Vi vill överlämna hela ansvaret för IT-miljö och struktur till en partner
 
Ni är sannolikt ett större företag eller organisation och vill att en partner tar ett helhetsåtagande av er kompletta IT-miljö och utrustning där ni får en bekymmersfri IT-miljö med full support dygnet runt. – Grundbulten kan ta ett sådant helhetsansvar
 
4. Vi behöver spetskompetens för att utveckla vår IT-miljö
 
Ni är sannolikt en stor och komplex verksamhet som har hög IT-kompetens, men som behöver rådgivning och stöd för exempelvis framtagande av ny IT-strategi. – Med vår erfarenhet och kunskaper om hur framtidens IT-miljö kommer att se ut så är vi en bra partner i den utvecklingen.

Kan Grundbulten se till att jag får en IT-miljö
som alltid fungerar?

Ring och hör vad vi kan göra för er

Vill du veta mer? 08-601 25 00
Redan kund? 08-601 25 05